Sprzęt do przygotowania powierzchni firmy Blastrac oferuje główną zaletę jaką jest brak pyłu podczas pracy, gdy maszyna jest podłączona do odpowiedniego odkurzacza firmy Blastrac. Ten czynnik jest bardzo ważny i rozszerza możliwości i obszary zastosowań, w których można stosować sprzęt Blastrac, szczególnie w obszarach, w których pył nie byłby tolerowany lub gdzie pył może mieć niebezpieczne implikacje.

Firma Blastrac opracowała szereg narzędzi, części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych o określonych właściwościach, aby pracować z optymalną wydajnością, a także stosować filtry HEPA, które zapewniają całkowite bezpieczeństwo-czystość w przypadku materiałów niebezpiecznych.

Przy większość odkurzaczy przemysłowych firmy Blastrac dostępna jest opcja zastosowania worków na pył, do którego gromadzone są zanieczyszczenia podczas obróbki powierzchni. W większych modelach odkurzaczy dostępne są specjalne adaptery, które umożliwiają dodanie systemu worków na pył.