CZYM JEST PYŁ KRZEMIONKOWY?
Krzemionka krystaliczna jest powszechnym minerałem występującym w materiałach budowlanych, takich jak piasek, kamień, beton, cegła i zaprawa. Podczas gdy operatorzy frezują, szlifują, tną beton oraz wiercą powstają bardzo małe cząsteczki pyłu.

W DNIU 17.01.2020 R. WESZŁA W ŻYCIE NOWA DYREKTYWA EUROPEJSKA 2017/2398 ZMIENIAJĄCA DYREKTYWĘ 2004/37 / WE W SPRAWIE OCHRONY PRACOWNIKÓW PRZED RYZYKIEM ZWIĄZANYM Z NARAŻENIEM NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW RAKOTWÓRCZYCH LUB MUTAGENÓW W MIEJSCU PRACY. PAŃSTWA CZŁONKOWSKIE WPROWADZAJĄ W ŻYCIE PRZEPISY USTAWOWE, WYKONAWCZE I ADMINISTRACYJNE NIEZBĘDNE DO WYKONANIA NINIEJSZEJ DYREKTYWY.

W art. 18a załącznika I, który definiuje wykaz substancji, dodaje się punkt w brzmieniu: „6. Praca obejmująca narażenie na pył krzemionkowy wytwarzany w procesie obróbki betonu”. Krzemionka krystaliczna jest powszechnym minerałem występującym w materiałach budowlanych, takich jak piasek, kamień, beton, cegła i zaprawa. Podczas, gdy operatorzy frezują, szlifują, tną beton oraz wiercą powstają bardzo małe cząsteczki pyłu.

Narażenie na krzemionkę krystaliczną, bardzo małe cząstki, co najmniej 100 razy mniejsze niż zwykły piasek, może wystąpić podczas typowych prac budowlanych, takich jak używanie szlifierek, frezarek, pił do kamienia, wiertarek i narzędzi ręcznych. Pracownicy, którzy wdychają te bardzo małe cząsteczki krystalicznej krzemionki, są narażeni na większe ryzyko rozwoju poważnych chorób związanych z krzemionką, w tym krzemicy, raka płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc lub choroby nerek.

Dlatego ważne jest ograniczenie narażenia pracowników na krzemionkę krystaliczną. W tym celu maszyny muszą być podłączone do odpowiedniego odkurzacza przemysłowego w celu zebrania całego utworzonego pyłu. Odkurzacz, ten musi być wyposażony w filtr HEPA, który zatrzymuje ponad 99,995% pyłu o wielkości ziarna poniżej 1 mikrona. Ponadto należy koniecznie unikać narażenia na kurz podczas wymiany worków na pył i czyszczenia lub wymiany filtrów.

ODKURZACZE PRZEMYSŁOWE

Niezależnie od wybranej techniki usuwania materiałów niebezpiecznych, przy użyciu wydajnego odkurzacza przemysłowego specjalnie zaprojektowanego do prac związanych z odkażaniem, jest to kluczowy czynnik w celu zagwarantowania bezpieczeństwa operatorom i ochrony środowiska. System ten obejmuje odpowiedni system workowania oraz filtry.

M-CLASS FILTR

PYŁ – TYP RYZYKA – MEDIUM

Zatrzymuje ponad 99,9% kurzu wielkość ziarna poniżej 2 mikronów.

HEPA FILTR

PYŁ STANOWI WYSOKIE RYZYKO

Zatrzymuje ponad 99,995% pyłu wielkość ziarna poniżej 1 mikrona (obejmuje pyły rakotwórcze i pyły zanieczyszczone czynnikami rakotwórczymi i / lub patogeny).

SYSTEM LONGOPACK- WORKI NA PYŁ

Nasz system Longopac pozwala zbierać kurz w łatwych w obsłudze workach 25 kg, bez rozpraszania pyłu. Tubowy system workowania jest wolny od kurzu, ponieważ worki są wymieniane i uszczelniane od zewnątrz – nie ma kontaktu z odpadami.

PRE-SEPARATORY

Separatory wstępne Blastrac mogą potroić trwałość filtrów, ponieważ wychwytują 80–90% pyłu, zanim trafi on do odkurzacza przemysłowego. Są one umieszczone pomiędzy maszyną a odkurzaczem przemysłowym. Zapobiegają one również zmniejszeniu wydajności ssania odkurzacza przemysłowego. Są wyposażone w system worków na pył tzw. Longopac, który jest łatwy w montażu i obsłudze.