+48 (0)62 740 41 50    info@blastrac.pl   

Przygotowanie powierzchni przed nakładaniem powłok


Przygotowanie powierzchni to przede wszystkim usuwanie mleczka betonowego.

W ten sposób otwieramy strukturę zewnętrzną betonu. Pozwala to na łatwiejsze zaaplikowanie materiału na powierzchni I zwiększa mechaniczne wiązanie między powierzchniami.

Istnieją trzy główne metody przygotowania powierzchni: szlifowanie, śrutowanie oraz frezowanie. Te trzy techniki wymagają odkurzaczy przemysłowych wyposażonych w systemy worków na pył w celu ochrony operatorów przed szkodliwym pyłem. Blastrac, jako specjalista w dziedzinie urządzeń do przygotowania powierzchni, oferuje szeroką gamę śrutownic, szlifierek jednogłowicowych i trójgłowicowych oraz odkurzaczy przemysłowych dla przygotowania powierzchni.

Szlifowanie: Powstały profil zależy od gradacji diamentu użytego na danej powierzchni.

Śrutowanie: Powstały profil zależy od wielkości śrutu stalowego, prędkości posuwu maszyny i ilości śrutu, które wyrzucasz na powierzchnię. Do czyszczenia i profilowania można użyć różnych rozmiarów ścierniwa.

Frezowanie: Powstały profil zależy od rodzaju frezów oraz użytej maszyny.

PROFILE POWIERZCHNI BETONU (CSP)

Istnieje organ zarządzający, zwany ICRI (międzynarodowy instytut betonu), który wyznacza standardy profili powierzchni w branży. Stworzyli oni betonowy profil powierzchni lub próbki, zwany CSP dla różnych metod przygotowania powierzchi. Tym metodą przyporządkowano system profili od 1 do 10. Niektóre technologie mogą osiągnąć kilka profili, a inne mogą generować tylko 1.

W zależności od nakładanej powłoki producent tego produktu określa żądany profil powierzchni betonu (CSP), którego należy przestrzegać. Każdy producent w tej branży powiązał profil CSP ze wszystkimi swoimi produktami. Gwarantuje to, że każdy system ma właściwy poziom profilu, aby zapewnić odpowiednią przyczepność do powierzchni. Jeśli przygotowanie powierzchni zostało przeprowadzone prawidłowo, producent udziela gwarancji na taki produkt.

  • Przygotowanie powierzchni przed nakładaniem powłok

Copyright 2018 Blastrac BV | Home | Sitemap | Newsletter | Polityce prywatności