Systemy śrutowania Blastrac do stali są najbardziej efektywnymi i przyjaznymi dla środowiska metodami usuwania farby, powłok, korozji-rdzy oraz antypoślizgowych powierzchni i innych zanieczyszczeń z powierzchni stali. Systemy śrutowania stali Blastrac wykorzystują śrut stalowy oraz różną ziarnistość stali lub ich mieszanki w różnych rozmiarach, umożliwiając operatorowi uzyskanie szerokiej gamy profili i chropowatości powierzchni potrzebnej do położenia prawie każdego rodzaju powłoki na śrutowaną powierzchnię.

SYSTEMY ŚRUTOWANIA/POWIERZCHNIE STALOWE

Systemy śrutowania Blastrac do stali są najbardziej efektywnymi i przyjaznymi dla środowiska metodami usuwania farby, powłok, korozji-rdzy oraz antypoślizgowych powierzchni i innych zanieczyszczeń z powierzchni stali. Systemy śrutowania stali Blastrac wykorzystują śrut stalowy oraz różną ziarnistość stali lub ich mieszanki w różnych rozmiarach, umożliwiając operatorowi uzyskanie szerokiej gamy profili
i chropowatości powierzchni potrzebnej do położenia prawie każdego rodzaju powłoki na śrutowaną powierzchnię.

POZIOME SYSTEMY ŚRUTOWANIA

Poziome śrutownice do stali są używane do przygotowania powierzchni stalowych, takich jak powierzchnie zbiorników, stalowe dachy, pokłady statków, pokrywy luków, blaty zbiorników, śrutowanie na pokładach barek oraz innych statków morskich, stalowe pomosty, pokłady lądowania śmigłowców i pomosty na platformach.

PIONOWE SYSTEMY ŚRUTOWANIA

Śrutownice do pionowego śrutowania są używane w połączeniu ze specjalnie opracowanymi systemami olinowania oraz zawieszeniami Blastrac,które są umieszczone na dachach zbiorników. Systemy te mogą być również przystosowane do czyszczenia kadłubów statków i wszelkich innych pionowych powierzchni stalowych.

ZASADA DZIAŁANIA ŚRUTOWNIC

Zasada działania wszystkich śrutownic BLASTRAC-EBE opiera się na prawach energii kinetycznej i mechanicznej. Proces śrutowania polega na uderzaniu kuleczek stali wyrzucanych z dużą prędkością przez obracający się wirnik na czyszczoną powierzchnię. Uderzenie działa przez siłę odśrodkową. Na tym obracającym się kole materiał ścierny przemieszcza się wzdłuż promieniowej długości łopatek, a następnie jest wyrzucany strumieniem o wysokiej prędkości na daną powierzchnię, skutecznie ją oczyszczając. Po tym, jak ścierniwo uderzy o powierzchnię roboczą w poziomie,śrut ponownie wraca do maszyny. Wewnątrz śrutownicy materiał ścierny jest oddzielany od pyłu i innych zanieczyszczeń. Materiał ścierny-śrut jest zawracany z powrotem do zbiornika magazynującego materiały ścierne w celu ponownego użycia. Odpady są transportowane przez strumieniem powietrza do odkurzacza przemysłowego. Ten proces jest cyklicznym działaniem.

ZALETY

 • Osiąga wysokie wskaźniki wydajności: do 8 razy wyższe niż ultra wysokociśnieniowe oczyszczanie wodą i generuje lepszy i korzystniejszy profil.
 • Bez potrzeby ograniczania
 • Wymaga mniejszej siły roboczej.
 • Redukuje koszty wykonania na metrze kwadratowym.
 • Oferuje uproszczoną obsługę i usuwanie zanieczyszczeń.
 • Surowiec ścierny ze stali nadający się do recyklingu, drastycznie obniżający koszty.
 • Umożliwia innym użytkownikom  pracę w bliskim sąsiedztwie bez zakłóceń.
 • Są przyjazne dla środowiska.
 • Tworzy gamę  różnych profili poprzez różne rodzaje śrutu: rozmiar  śrutu, budowa regularna lub nieregularna, prędkość posuwu maszyny.
 • Standardy  klasy czystości SA 1, SA 2, SA 2.5 wg ISO 8501-1
 • Brak rdzewienia jak w przypadku innych metod; powierzchnia jest sucha przez cały czas.
 • Oszczędność  kosztów: oczyszczania, czasu pracy, zużycia śrutu, przygotowania projektu.
 • W 100% śrutowanie bez pyłu, systemy, które mogą być stosowane we wszystkich niezbędnych obszarach
 • Zastępuje oczyszczanie wodą  wysokociśnieniową i  konwencjonalne piaskowanie, redukując niebezpieczeństwo dla środowiska oraz pracowników
 • Pozwala na kontynuację innych prac jednocześnie, bez ingerencji w wydajność piaskowania
 • Redukucja kosztów pracy.
 • Ogranicznenie od 6 do 8 śrutownic w stosunku do jednego operatora.
 • Mniejsze zużycie śrutu na 1 metr kwadratowy  śrutowania.
 • Umożliwa pracę ze śrutem mieszanym dla powierzchni wymagających dobrej przyczepności
 • Pozostawia jednolite, czyste powierzchnie przy jednoczesnym skróconym czasie wykonania
 • Śrutownice 350E, 350EX oraz 500E są specjalnie zaprojektowane, aby umożliwić demontaż maszyny oraz przejście przez luki-otwory mniejsze niż 600mm ( rys. po lewej stronie)
 • Skraca czas oczyszczania, co oznacza krótszy czas ekspozycji powierzchni.
 • Możliwość bezpośredniego  pokrywania powłokami  obszarów  zaraz po procesie śrutowania.
 • Wysoka wydajność na godzinę.
 • Zmniejsza koszty utylizacji do 95 %
 • Odkurzacz  przemysłowy może być oddalony od maszyny aż do 90m.
 • Specjalny system wokół otworu śrutownicy  dopasowujący  się  do nierównych powierzchni
 • Hydrauliczne  zasilane w pełni  elektrycznie.
 • Redukcja do  100%  zapotrzebowania na powietrze
 • Zmniejszenie ilości rusztowań wokół zbiorników
 • Zmniejszenie czasu  planowania oraz tworzenia harmonogramu dla klienta
 • Specjalne systemy opuszcznia umożliwiają uruchamianie  maszyny, dgy dach zbiornika

SYSTEM ZAWIESZENIA-OLINOWANIA DLA PIONOWEJ ŚRUTOWNICY 900VMB

UMOŻLIWIA MASZYNOM PRACĘ-PORUSZANIE SIĘ WOKÓŁ ZBIORNIKÓW.

Użycie śrutownicy pionowej Blastrac 900VMB w połączeniu z system olinowania i zawieszenia zwiększa wydajność śrutownicy bez potrzeby użycia dodatkowych wpierających maszyn. Dodatkowo użycie Blastrac 900VMB zmniejsza koszt wykonania metra kwadratowego danej pracy w porównaniu ze śrutowaniem wodą.

 

Firma Blastrac zaprojektowała kilka systemów zawieszenia dla śrutownicy pionowej, w zależności od rodzaju dachu zbiorników magazynowych oraz burt statków. Śrutownica 900VMB jest zaprojektowana do pracy w pozycji –kierunku góra/dół na powierzchniach poziomych.

 

System olinowania Blastrac do śrutownic pionowych został dopasowany odpowiednio do rodzaju zbiorników (kopuła lub stożkowe wykończenie) oraz powierzchni dachów a także do śrutowania odbywającego się po zewnętrznej lub wewnętrznej części danego obiektu. Oprócz tego śrutownica 900VMB posiada mobilną stację, za pomocą której steruje się systemem olinowania, pracą śrutownicy oraz przesuwaniem zawieszenia znajdującego na dachu zbiornika. Taki system sterowania umożliwia bezproblemową pracę operatorowi oraz sterowanie wszystkimi parametrami maszyny śrutującej.

 

System olinowania Blastrac jest wykonany z najwyższej jakości komponentów oraz posiada wszystkie niezbędne certyfikaty oraz atesty.
W zależności od rodzaju zbiornika ( stożek, kopuła) oraz typu konstrukcji, która jest na górze obiektu: balustrada, rury, osłona zbiornika, zestawy gaśnic- firma Blastrac może stworzyć odpowiedni system zaczepu standardowy bądź według wskazówek klienta.

SYSTEM OLINOWANIA STOŻKOWEGO DACHU

SYSTEM OLINOWANIA STOŻKOWEGO DACHU-ZEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ZBIORNIKA

SYSTEM OLINOWANIA DACHU KOPUŁY

SYSTEM OLINOWANIA DACHU- WEWNĘTRZNA CZĘŚĆ ZBIORNIKA

Kliknij tutaj pełna oferta systemów olinowania

ŚRUTOWANIE POWIERZCHNI POZIOMYCH STATKÓW ORAZ PLATFORM WIERTNICZYCH

W przemyśle stoczniowym oraz w branży renowacji statków śrutownice do stali firmy Blastrac są zaprojektowane zarówno do pracy na małych oraz dużych powierzchniach poziomych oraz pionowych. Poziome śrutownice do śrutowania są używane do czyszczenia oraz profilowania powierzchni poziomych takich jak pokłady statków, lądowiska na platformach, luki pokryw i tym podobne obiekty.

 

Śrutownice Blastrac 350S oraz 500S mogą być używane w stoczni podczas standardowych programamów konserwacji lub na morzu, wówczas gdy statek podróżuje pomiędzy portami. Na platformach morskich, lądowiskach dla helikopterów i chodnikach możliwe jest śrutowanie bez zakłócania normalnej codziennej pracy na platformie wydobywczej.

 

Maszyny pionowe są zawieszone na dźwigu lub na wyciągarce Blastrac i pracują w kierunku do góry lub do dołu w celu oczyszczania i profilowania kadłubów statków. Śrutownice pionowe są zdalnie sterowane z mobilnego stanowiska pracy. Maszyny Blastrac spełniają najwyższe kryteria w zakresie bezpieczeństwa, które istnieją w przemyśle.

ŚRUTOWANIE STATKÓW ŚRUTOWNICĄ DO STALI BLASTRAC 900VMB

OCZYSZCZANIE POZIOMYCH POWIERZCHNI STATKÓW

Kadłuby statków to pionowe powierzchnie, które również podlegają procesowi śrutowania. System powłok na kadłubie statku musi być odnawiany częściowo lub całkowicie z powodu przedłużonego wystawiania kadłuba statku na działanie słonej wody, stopniowo prowadząc do korozji i jego zanieczyszczenia. Ten proces oczyszczania powierzchni przed położeniem nowych powłok nazywa się przygotowaniem powierzchni. Nasza pionowa śrutownica do stali 900VMB jest idealną maszyną do przeprowadzania tego procesu, gdy powierzchnia jest płaska przed nałożeniem nowej powłoki.

 

Kadłuby statków nie są jedyną pionową powierzchnią, która wymaga procesu śrutowania. Podobnie uchwyty-zaczepy, które są na statku, wymagają śrutowania tak jak kadłuby statków, a ich ściany należy oczyścić w celu usunięcia rdzy, zgorzeliny, oleju, produktów korozji, tlenków, smarów, farb lub jakichkolwiek innych ciał obcych, a jednocześnie stworzyć czysty profil. W ten sposób powierzchnia stali jest gotowa do nałożenia nowej powłoki bez żadnego dodatkowego działania innych procesów.Pionowa śrutownica 900VMB może bez problemu osiągnąć klasę czystości „SSPC-SP10 Near White Blast Cleaning”, dlatego też jest idealną maszyną do tego rodzaju prac.

 

W zależności od typu statku możliwe jest dostosowanie różnych systemów olinowania: może to być dźwig mobilny, wózek widłowy lub inny sprzęt, który pozwala na właściwe utrzymanie maszyny. Następnie zintegrowany system-wyciągarka zostanie wykorzystany do obsługi maszyny, w kierunku góra oraz dół.

ŚRUTOWANIE STALI W PRZEMYŚLE PETROCHEMICZNYM

W przemyśle petrochemicznym śrutownice Blastrac są stosowane jako szybki i skuteczny sposób przygotowania powierzchni przed malowaniem małych oraz dużych powierzchni obszarów zbiorników magazynowych, na przykład dna zbiorników i zewnętrznych dachów zbiorników. Ze względu na środowisko i lokalizację zbiorników magazynowych w okolicach rafinerii ropy naftowej proces śrutowania musi być wolny od pyłu i bezpieczny elektrostatycznie.

 

Śrutownice Blastrac 350E Global & 500E Global są produkowane specjalnie dla przemysłu petrochemicznego, maszyny Blastrac są modułowe i zaprojektowane tak, aby umożliwić demontaż każdej maszyny oraz poszczególnych jej części, tak aby mogły przejść przez standardowy właz 24 „/ 600 mm dla urządzenia 500E, a jeszcze mniej dla modelu 350E. Większość pozostałych urządzeń nie przeszłaby przez standardową lukę 24 „/ 600 mm. Wszystkie urządzenia serii E są zaprojektowane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, które pozwalają śrutować w obszarach zbiorników.
Śrutownica Blastrac 900VMB jest specjalnie zaprojektowana do śrutowania dużych powierzchni pionowych. Maszyny są zawieszone na żurawiu lub na systemie olinowania zaczepionym na dachu i działają w kierunku do góry lub do dołu, aby ośrutować i profilować stalowe powłoki zbiorników. Urządzenie można zdalnie kontrolować za pomocą mobilnego panelu .

ŚRUTOWANIE PLATFORM ZA POMOCĄ ŚRUTOWNICY 350EX

WYPOSAŻONA W URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE

Śrutownica pozioma 350EX wyposażona jest w specjalne elektryczne urządzenia zabezpieczające, dzięki którym maszyna może być używana do śrutowania zbiornika z paliwem oraz platformy wiertniczej, na której odbywa sie wydobcyie ropy naftowej.Śrutownica Blastrac 350EX, jak również odkurzacz przemysłowy BDC-655EX, wyposażony jest w przeciwwybuchowe panele elektryczne spełniające normy (IP66 / 67) / (EXD II 2G d II B T4) oraz przeciwwybuchowe silniki elektryczne.

 

Śrutownica Blastrac 350EX może być używana na platformach morskich do śrutownia lądowisk helikopterów i do przejść chodnikowych bez zakłócania codziennej pracy platformy. W przemyśle petrochemicznym Blastrac 350EX jest stosowany jako szybka i skuteczna maszyna do przygotowania powierzchni przed ponownym malowaniem małych i dużych powierzchni zbiorników magazynowych, na przykład dna i zewnętrznych powierzchni dachów oraz zbiorników do przechowywania oleju.
Ze względu na środowisko i lokalizację zbiorników magazynowych w okolicach rafinerii ropy naftowej proces śrutowania musi być wolny od pyłu i bezpieczny, ze względu na możliwość wybuchu.

 

Śrutownica Blastrac 350EX jest specjalnie zaprojektowana dla przemysłu petrochemicznego ze względu na jego właściwości przeciwwybuchowe.

 

Tak samo jak śrutownica 350E oraz 500E, również maszyna 350EX jest specjalnie zaprojektowana, aby umożliwić demontaż maszyny i ich części, dzięki czemu poszczególne elementy przechodzą przez otwór włazowy o szerokości mniejszej niż 600 mm, umożliwiając śrutowanie wewnątrz zbiorników, które są zwykle niedostępne dla maszyn śrutujących.

KONSERWACJA STALOWYCH WIEŻ TURBIN WIATROWYCH ZA POMOCĄ ŚRUTOWNICY DO STALI 200VMB

KONSERWACJA STALOWYCH WIEŻ MORSKICH

Podczas kilkudziesięciu lat eksloatacji , stalowe wieże turbin wiatrowych wykazują oznaki uszkodzenia spowodowane korozją-rdzą. Uszkodzenia te mogą mieć wpływ na połączenia kołnierzowe lub zbrojenie, co może zagrozić działaniu i stabilności statycznej turbiny wiatrowej. Dlatego konieczne jest wyeliminowanie tej korozji.

 

Śrutownica stalowa do powierzchni pionowych Blastrac 200 VMB jest idealną maszyną do obróbki powierzchni wież turbin wiatrowych. Tylko w jednym przejściu eliminuje korozję i pozostawia powierzchnię dokładnie oczyszczoną za pomocą odpowiedniej mieszanki śrutu, który zapewnia prawidłowe przyleganie powłoki do stali. Proces śrutowania za pomocą 200VMB eliminuje wymagania dotyczące dostępu do wieży, takie jak rusztowanie i pozwala wykonywać bezpieczne, czyste, wydajne oraz przyjazne dla środowiska operacje. W zależności od konstrukcji turbiny wiatrowej urządzenie do podwieszania lub podnoszenia musi być dostosowane do śrutownicy 200 VMB.

ŚRUTOWANIE RUR TURBIN WIATROWYCH ZA POMOCĄ ŚRUTOWNICY 900VMB

OCZYSZCZANIE ORAZ TWORZENIE ODPOWIEDNIEGO PROFILU NA RURACH TURBIN WIATROWYCH PRZED POŁOŻENIEM NOWEJ POWŁOKI.

Śrutownica do stali Blastrac 900VMB w połączeniu z odkurzaczem przemysłowym 900DC może być również wykorzystywana do śrutowania stalowych rur turbin wiatrowych. Celem jest oczyszczenie i utworzenie odpowiedniej tekstury na zewnętrznej części rur przed wykonaniem procesu metalizacji lub przed nałożeniem nowej powłoki. Z powodu różnych czynników atmosferycznych takich jak wiatr, sól, deszcz, ciepło, promieniowanie UV …rury turbin wiatrowych mogą być narażone na tego typu zjawiska.Przygotowanie powierzchni rur turbin jest kluczowym elementem długotrwałości położonej powłoki po śrutowaniu.

 

Za pomocą maszyny do śrutowania pionowego 900VMB jesteśmy w stanie uzyskać optymalny profil SA 2,5 według normy 8501-1.Stworzenie odpowiedniego profilu gwarantuje dobre przyleganie nowej powłoki. Można to uzyskać dzięki zastosowaniu odpowiedniej mieszanki śrutu: śrut kulisty bądź śrut łamany.

 

Maszyna pracuje na powierzchni pionowej, przesuwając się ze strony lewej do prawej lub z prawej do lewej.

 

Jest to bardzo skuteczna alternatywa w stosunku do otwartego ręcznego śrutowania . Nasza pionowa śrutownica do stali 900VMB posiada zamknięty obieg pracy , więc w otoczeniu nie ma pyłu. Ponadto śrut trafia ponownie do obiegu pracy w śrutownicy co sprawia, że proces obróbki stali jest naprawdę szybki i opłacalny.

 

Firma Blastrac nie stworzyła specjalnego systemu olinowania dla tej aplikacji. Propozycja należy do klienta i zgodnie z jego wskazuwkami zostanie wykonany kompletny projekt dostosowany do wymagań danego obiektu.