Firma Blastrac tworzy ekologiczne rozwiązania do przygotowywania powierzchni dla wielu branż. Oznacza to, że nasz Dział Badawczo-Rozwojowy Blastrac nieustannie poszukuje innowacji, które będą miały jak najmniejszy wpływ na środowisko. Zobowiązujemy się do pomiaru, monitorowania i ciągłej poprawy naszych wyników w zakresie ochrony środowiska. Patrząc na przyszłość i przepisy prawne w różnych branżach a także krajach, dostosowujemy nasze technologie lub projektujemy zupełnie nowe maszyny wg norm i narzuconych wytycznych przepisów.

Wszystkie technologie firmy Blastrac są mechaniczne, dzięki temu nie generują zanieczyszczeń. Żadna z naszych technologi nie zanieczyszcza powietrza, nie wymaga użycia chemicznych substancji oraz nie zużywa wody pitnej.
Dzięki naszemu sprzętowi można również pracować bez pyłu, co oznacza, że każdą maszynę można podłączyć do odkurzacza Blastrac, który zbiera wszystkie pyły i inne małe niebezpieczne cząstki uwalniane podczas procesu przygotowania powierzchni. To tworzy bezpieczne środowisko pracy!

Kodeks Etyki Blastrac

Blastrac jako firma nastawiona na zrównoważony rozwój, nie tylko patrzy na wpływ naszych maszyn na środowisko. Patrzymy również na:

SPOSOBY OCHRONY OPERATORA MASZYN
Projektując nasze technologie dbamy o to, aby chronić zdrowie i bezpieczeństwo operatora w miejscu pracy oraz innych osób w pobliżu.

PRACA PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA
Blastrac ma kilkanaście oddziałów na całym świecie, zatrudniających łącznie 450 osób. Ponieważ jesteśmy dużą firmą, wiemy, że ponosimy także odpowiedzialność za zmniejszenie naszego wpływu na zanieczyszczenie środowiska.

Wybór firmy Blastrac oznacza wybór zrównoważonej przyszłości.

Z tego powodu stworzyliśmy specjalne logo Green Technology „Zielonej Technologii”. Każda maszyna Blastrac, która spełnia nasze surowe kryteria, będzie nosić naklejkę z tym logo, przypominając, że pracujesz z zieloną technologią firmy Blastrac.

Prosimy o kontakt z centrum Sprzedaży i Serwisu Blastrac w swoim regionie, aby uzyskać więcej informacji na temat naszych technologii, wpływu na środowisko danego urządzenia lub zaangażowania Blastrac w tworzenie zrównoważonej przyszłości.